ÚVOD_
Služby
O nas
Kontakt

Magnetická terapie
Magnetoterapie je tedy působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Zmenšuje, či odstraňuje bolest, hojivý efekt. Navozuje rozšíření krevních cév. Má protizánětlivý efekt a zmenšuje otoky
Magnetoterapie je přirozená a pro organismus šetrná fyzikální metoda léčby. Jedná se o neinvazivní,
nenávykovou léčbu. Působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla
na buněčné úrovni, což vede k potlačení, případně úplnému odstranění některých zdravotních potíží,
očistě organismu a regeneraci buněk.

Léčebné účinky:

• protizánětlivé účinky
• stabilizace krevního tlaku
• urychlení procesu hojení
• výrazné zmírnění kloubních a svalových
   bolestí

Regenerační účinky:

• urychluje proces regenerace buněk
• účelně regeneruje svalové tkáně
• harmonizuje vegetativní nervový systém
• odstraňuje svalové napětí

Preventivní účinky:

• má preventivní protizánětlivé účinky
• posiluje imunitní systém
• urychluje vyplavování škodlivin z těla
• zlepšuje prokrvování exponované oblasti
• posiluje a stabilizuje kostní tkáň

U kterých onemocnění můžeme pulzní magnetoterapii využít?

Díky komplexnímu působení nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie je škála nemocí, u kterých jimůžeme léčebně uplatnit, velice široká a různorodá. Základní indikací použití této metody jsourozhodně nemoci pohybového aparátu, se kterými ročně navštíví lékaře až 70% populace. Na prvnímmístě lze uvést bolesti kloubů obecně, artrózu a revmatoidní artritidu. Stejně časté jsou však bolestizad, nejrůznější ústřely a funkční postižení páteře. Naše páteř je v podstatě složitá soustava kloubů,jejichž správná funkce je podporována meziobratlovými ploténkami a vazy a také svalovým korzetem.Všechny tyto tkáně jsou na magnetické pole velice citlivé a proto je u nich léčba pulzní magnetoterapií tolik úspěšná. Velice dobrých výsledků se díky efektu vazodilatace (rozšíření krevníhořečiště) pravidelně dosahuje v terapii hypertenze, ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu.Toto působení také umožňuje předcházet a léčit pomocí pulzní magnetoterapie také diabetické komplikace, jako jsou nehojící se vředy, necitlivost a brnění dolních končetin, ale i špatné prokrvení sítnice (polovina diabetiků má po deseti letech cukrovky oční postižení). Nelze opomenout také výrazné úspěchy této metody při léčbě neurologických onemocnění, jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza či rehabilitace po cévních mozkových příhodách.
Skvělé výsledky uváděl již Chvojka při terapii dětské mozkové obrny. Alespoň heslovitě můžeme dále zmínit migrény, tinnitus, syndrom tenisového lokte a zmrzlého ramene, karpální tunely, astma, osteoporózu a hojení zlomenin či poúrazové stavy.

Princip magnetoterapie

Základním mechanismem jejího působení je regenerace organismu na buněčné úrovni, detoxikace a povzbuzení hojivých a reparačních procesů. Velmi důležitý je také analgetický (protibolestivý) efekt, který se u nejmodernějších přístrojů dostavuje často již během prvních několika použití. V místě aplikace dochází k rozšíření cév a tím k výraznému prokrvení, které přetrvává několik hodin po léčbě. Jak důležité je pro naše zdraví dobré zásobení krví dokazuje následující příklad: šedesátiletý člověk má oproti dvacetiletému prokrveny důležité orgány (mozek, játra, ledviny...) zhruba o 40% méně. To samozřejmě vede k nižšímu přísunu kyslíku a živin ke tkáním a tím i ke zhoršení jejich funkcí. Jednoduše řečeno - ke stárnutí. Mezi další účinky patří myorealaxace (uvolnění svalového ztuhnutí), protizánětlivé a antirevmatické působení a s tím spojené rychlé odstranění otoků.

[CNW:Counter]